HABERLER

HABERLER

Turizmi Teşvik Kanununda yapılan değişiklik yürürlükte, işte kritik noktalar!!!

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KTKGB ve Turizm Merkezlerinde tek yetki Bakanlıkta

Düzenlemeyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı sadece Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (KTKGB) değil, bu alanların dışında kalan, orman vasıflı olanlar dahil, “Turizm Merkezleri” olarak adlandırılan bölgelerde de tam yetkili olacak. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerindeki yatırımlara uygulanan her türlü teşvik ve istisna, “Turizm Merkezleri” için de uygulanacak. Düzenlemede yer alan “Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri sadece Bakanlığa sunulur.” ifadesi Bakanlığı bu konuda tek otorite haline getiriyor.

Basit konaklama belgesi zorunlu

Yapılan düzenlemeyle Türkiye genelindeki belediye belgeli tüm konaklama tesisleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanacak. Bu tesisler, ya Bakanlıktan turizm işletme belgesi ya da ‘Basit Konaklama Tesisi’ belgesi alacak. Belge almayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamayacak. Basit Konaklama Tesisi belgesi alan konaklama tesisleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm kriterleri yerine getirecek ancak teşvik, istisna ve muafiyetlerden yararlanamayacak.

Sertifika programları için yasal alt yapı

Düzenlemenin 30’uncu maddesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte sertifika programları yürütmesi yasal alt yapıya kavuşuyor. Düzenlemeye göre bu sertifika programları, uluslararası akredite denetim kurumları tarafından denetlenecek.

Plajlarda belediyeler devre dışı kalıyor

Konaklama içermeyen plaj işletmelerinde de yetki Bakanlığa geçiyor. Plaj işletmeleri, iş yeri açma ve çalışma almalarının ardından 7 gün içinde turizm işletme belgesi almak için Bakanlığa müracaat etmek zorunda. İşletme, başvuru sonrası yapılacak denetimler sonucu belirlenen eksiklerini belirlenen 30 gün içinde gidermek ve belgesini almak zorunda. Belirtilen süreler içerisinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak, faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek.

Turizm bölgelerindeki yönetim sürecine otel patronları da katılacak

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer nokta ise, KTKGB’lerde yönetim sürecine tahsis alanların da dahil edilecek olması. Yapılan düzenlemede bununla ilgili, “Bakanlıkça uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından adına tahsis yapılanların katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” ifadeleri kullanıldı.

Lüks çadır

Yeni kanunda öne çıkan unsurlardan bir diğeri ise “Lüks Çadır”. 6. maddenin 2’nci fıkrasında yapılan değişiklikle, lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilmesinin de önü açılmış oldu. Söz konusu işletmeler Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmalarını müteakip, başka bir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde bağlı oldukları idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilecek.

Yatlardan alınacak harçlar

Düzenlemede, yatlardan alınacak harçlar da belirlendi. Buna göre, boyu 39-60 metre olan yatlardan 200 bin, 60-80 metre olanlardan 300 bin ve 80 metre ve üzeri olanlardan 400 bin TL harç alınacak. Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılması hâlinde aynı miktarlar geçerli olacak.

  • 4 ve 5 yıldızlı otellere iki kat ceza

Turizm tesisleri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans payını ödediklerine ilişkin belgeyi Bakanlığa sunma zorunda. Sunmayan tesisler, uyarı cezasının ardından geçecek 15 günün sonunda 13 bin 500 lira para cezasına çarptırılacak. Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat limanları hariç diğer işletmeler için birinci fıkrada belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanacak.