HABERLER

HABERLER

Kapadokya'da Cip ve Atv-Utv Safari parkurları nereler

Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya'da ATV, UTV ve cip safari turlarına düzenleme getirdi. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından,  “Cip Safari Parkuru” ve “Atv-Utv Safari Parkuru” hakkında yapılan açıklamada şunlar ifade edildi; 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda belirlenen Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği" nin Parkur Alanları başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci bendinde yer alan "Turizm amaçlı sportif faaliyetler, Alan Başkanlığının belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılır." hükmü gereğince; Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 20/08/2021 tarihli ve 9396-9398 Makam olurları ile belirlenen “Atv-Utv ve Cip Safari Parkurları” ve parkur kapasiteleri ile aynı yönetmeliğin Özel Şartlar başlıklı 9'uncu maddesinin 1'inci bendinde yer alan "Bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin özel şartlar, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın uygun görüşü alınarak Alan Başkanlığınca, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir." hükmü gereğince; Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 20/08/2021 tarihli ve 9397-9399 Makam olurları ile belirlenen "Kapadokya Alanında Yapılacak Atv-Utv ve Cip Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerine Yönelik Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar" belirlenmiş olup, bahsi geçen faaliyetlere ilişkin ilgili mevzuatlarda belirtilen niteliklere sahip seyahat acentalarından gelecek kapasite taleplerinin değerlendirilmesi aşamasına geçilmiştir. Konuya ilişkin belirlenen Usul ve Esaslar, sportif faaliyetlerin yapılabileceği parkur haritaları/istasyonlar, kapasite istek formları ve ilan metninin bulunduğu;